🎉🎈ก้าวสู่ปีที่ ๑๙ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เพราะ “ความสุขของประชาชน คืองานของเรา”

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ พลอากาศโท ฐานัตถ์  จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ครบรอบปีที่ ๑๘ แบบนิวนอร์มอล โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีบวงสรวงศาลพ่อปู่ทองคำ พิธีสักการะพระรูปจำลองพระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย พิธีบำเพ็ญกุศล การจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่กำลังพลในหน่วย พิธีมอบโล่ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการและบุคคลดีเด่น และกิจกรรมออนไลน์ ได้แก่ การส่ง e-card ร่วมให้กำลังใจบุคลากรด่านหน้า การรับชมและแชร์คลิป “ด่านหน้าทัพฟ้า พาฝ่าโควิด” เพื่อลุ้นรับของที่ระลึกจากกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โดยในวันนี้มี อดีตผู้บังคับบัญชากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ผู้แทนกรมกิจการพลเรือนเหล่าทัพ และผู้แทนหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ ร่วมแสดงความยินดี งานด้านกิจการพลเรือนของกองทัพอากาศ เริ่มต้นขึ้นจากแผนกสงครามจิตวิทยา กองสงครามจิตวิทยา กรมยุทธการทหารอากาศ ในปี พ.ศ.๒๕๐๖ ต่อมาในปีเดียวกันได้จัดตั้งกองกิจการพลเรือน เป็นหน่วยขึ้นตรงกรมยุทธการทหารอากาศ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๕ ได้มีคำสั่งกองทัพอากาศใช้อัตรากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ (เพื่อพลาง) เพื่อทดลองโดยใชสถานที่โรงฝึกงานนักเรียนจ่าอากาศเป็นที่ตั้งชั่วคราว จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๕๔๖ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นส่วนราชการขึ้นตรงกองทัพอากาศ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๖ จึงถือเอาวันที่ ๑๖ กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โดยมี พลอากาศตรีขวัญชัย  เอี่ยมรักษา ดำรงตำแหน่งเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศคนแรก เมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๔๗การปฏิบัติงานที่สำคัญของกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศที่ผ่านมาแบ่งเป็นกลุ่มงาน ได้แก่ พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การเสริมสร้างภาพลักษณ์กองทัพอากาศ การช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาสาธารณภัย การดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ การพัฒนางานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ และการปฏิบัติภารกิจตามนโยบาย/สถานการณ์ โดยผลการปฏิบัติที่สำคัญที่ผ่านมามีดังนี้ - การจัดกิจกรรม/โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ในโอกาสต่าง ๆ โครงการข้าวกล้องแรกผลิ ๖ เพื่อส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

- การจัดคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำเงินรายได้สมทบทุมูลนิธิชัยพัฒนา และเผยแพร่ชื่อเสียงวงดุริยางค์กองทัพอากาศ

- การช่วยเหลือผู้ประสบมหาอุทกภัยในปี พ.ศ.๒๕๕๔ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากธรณีพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิในปี พ.ศ.๒๕๔๘ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ตลอดจนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในต่างประเทศ

- การออกหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชน

- โครงการชุมชนสัมพันธ์ โครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน โครงการส่งเสริมศาสนิกสัมพันธ์ และปฏิทินอิสลาม

- กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในหน่วยทหารของกองทัพอากาศ

- ฝูงบินปะการัง โดยนำเครื่องบินที่ปลดประจำการแล้วไปทำแนวปะการังเทียม  ณ อ่าวบางเทา จังหวัดภูเก็ต

- การจัดงานวันเด็กแห่งชาติของกองทัพอากาศประจำปี

การปฏิบัติภารกิจของกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศโดยเฉพาะในปีที่ผ่านมาซึ่งเกิดการแพร่ระบาดรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยได้ดำเนินการจัดตั้งสถานกักกันโรคแห่งรัฐ โรงพยาบาลสนามของกองทัพอากาศ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนกองทัพอากาศ จุดบริการตรวจคัดกรองโควิด การประชาสัมพันธ์และแจกจ่ายหน้ากากอนามัยพร้อมเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ประชาชน การแจกจ่ายอาหารพร้อมน้ำดื่ม จุดอำนวยความสะดวกและบริการประชาชน บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ฯ ล ฯ ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของบุคลากรในหน่วยที่ได้ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถในภาวะวิกฤต และจะปฏิบัติต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพราะ “ความสุขของประชาชน คืองานของเรา”

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

"กลุ่มไทยก้าวหน้า"จัดตั้งพรรคการเมือง พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค

สหคลินิก การแพทย์แผนไทย บิ๊กเฮิร์บ แอนด์แลบ ร่วมด้วยผู้ใหญ่ใจดี เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบริจาคยาป้องกันไวรัสและเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับทัณฑสถานบำบัดกลางพิเศษ

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม