ทอ.จัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการ พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในวาระเกษียณอายุราชการ

วันนี้ (วันอังคารที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔) โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาราช จัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการ เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดี ของ พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาราช โดยมี พลอากาศโท ณรงค์ อินทชาติ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชเป็นผู้กล่าวเทิดเกียรติในครั้งนี้โดยมีใจความสำคัญว่า

“ ตลอดระยะเวลา ๑ ปี ที่ท่านดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ  ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่น  และวิสัยทัศน์อันกว้างไกล  ท่านได้พัฒนากองทัพอากาศ ตามทิศทางยุทธศาสตร์  เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค”  โดยมุ่งมั่นพัฒนา สานต่องานเดิมอย่างต่อเนื่อง  เสริมสร้างความเข้มแข็งในทุกมิติอย่างสมดุล ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด เพื่อรองรับภารกิจได้อย่างชาญฉลาด และมีความยั่งยืน (Sustainable Smart Air Force)  พร้อมทั้งส่งเสริมให้กำลังพลของกองทัพอากาศ  ดำรงอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด  ควบคู่กับการดูแลสวัสดิการของกำลังพล และครอบครัวอย่างเหมาะสม  เพื่อให้เกิดความมั่นคงในการเป็นทหารอาชีพอย่างภาคภูมิและสมเกียรติ  รวมทั้งปลูกฝังให้กำลังพลมีจิตอาสา ตั้งมั่นในการทำความดี  ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่า  กองทัพอากาศมีความพร้อมในการป้องกันราชอาณาจักร สนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชาติ และอยู่เคียงข้างประชาชนตลอดไป”ในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้กล่าวคำขอบคุณและอำลา พร้อมทั้งให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่ข้าราชการกองทัพอากาศ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนักเรียนนายเรืออากาศ ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ ให้ดำรงคุณงามความดี ความตั้งใจให้มั่นคง พร้อมช่วยกันสร้างสรรค์พัฒนาหน่วยงาน ให้มีความเจริญก้าวหน้า อีกทั้งมีความสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย เสริมสร้างความรักความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญ ต่อการพัฒนากองทัพอากาศในทุกมิติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงอย่างยั่งยืน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

"กลุ่มไทยก้าวหน้า"จัดตั้งพรรคการเมือง พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค

สหคลินิก การแพทย์แผนไทย บิ๊กเฮิร์บ แอนด์แลบ ร่วมด้วยผู้ใหญ่ใจดี เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบริจาคยาป้องกันไวรัสและเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับทัณฑสถานบำบัดกลางพิเศษ

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม