คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา เยี่ยมชมการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ พลเอก บุญสร้าง  เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา และคณะ ในโอกาสเยี่ยมชม ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการพัฒนากองทัพอากาศในปัจจุบันและอนาคต การฝึกร่วมกับมิตรประเทศ แผนการป้องกันภัยทางอากาศและยุทโธปกรณ์ที่สำคัญ การพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศโดยผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้มอบหมายให้ พลอากาศโท ไวพจน์  เกิงฝาก เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ บรรยายสรุปภารกิจของกองทัพอากาศ แผนการพัฒนากองทัพอากาศในปัจจุบันและอนาคต การฝึกร่วมกับมิตรประเทศ แผนการป้องกันภัยทางอากาศและยุทโธปกรณ์ที่สำคัญ การพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้คณะกรรมาธิการการทหารฯ ได้รับทราบถึงศักยภาพ ขีดความสามารถ ผลงาน และแผนงานของกองทัพอากาศ ทั้งนี้ กองทัพอากาศเน้นการพัฒนาศักยภาพในทุก ๆ ด้านให้มีคุณภาพ รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถในทุกมิติ พร้อมทั้งสรรหา ดำรงขีดความสามารถ และปรับปรุงอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เพื่อรองรับภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operation : NCO)  จนถึงยกระดับสู่การปฏิบัติการหลากหลายมิติ (Multi-Domain Operation) ในการสนับสนุนปฏิบัติการร่วมกับเหล่าทัพอื่น ๆ ในกองทัพไทย เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยเป็นหนึ่งเดียวกัน รวมทั้งสนับสนุนภารกิจการช่วยเหลือประชาชนตามที่ได้รับมอบหมายในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศยังได้ยืนยันถึงความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

"กลุ่มไทยก้าวหน้า"จัดตั้งพรรคการเมือง พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค

สหคลินิก การแพทย์แผนไทย บิ๊กเฮิร์บ แอนด์แลบ ร่วมด้วยผู้ใหญ่ใจดี เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบริจาคยาป้องกันไวรัสและเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับทัณฑสถานบำบัดกลางพิเศษ

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม