กองทัพอากาศ จัดกิจกรรม “ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี” พร้อมกันทุกหน่วยทั่วประเทศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

   วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ น. พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี” เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ และกำลังพลกองทัพอากาศ เข้าร่วมพิธี จากนั้นผู้บัญชาการทหารอากาศได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทาสีรั้วเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ และภูมิทัศน์ตามแนวถนนพหลโยธินตั้งแต่สี่แยกกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ จนถึงกรมพลาธิการทหารอากาศ  สำหรับกิจกรรม “ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี” เกิดขึ้นจากความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงงานเพื่อประชาชนตลอดพระชนมชีพ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ส่งเสริมการทำความดีและเสียสละโดยไม่หวังประโยชน์ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของกำลังพลกองทัพอากาศในการปฏิบัติงานร่วมกัน ตลอดจนสร้างความรักและภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพอากาศ ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นพร้อมกันทุกหน่วยของกองทัพอากาศทั่วประเทศ ในห้วงระหว่างวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๑. กิจกรรม “หน้าบ้านน่ามอง” เป็นกิจกรรมทำความสะอาด ทาสีบริเวณแนวรั้วด้านนอกของหน่วยงาน และการปรับปรุงภูมิทัศน์ของหน่วยงาน ๒. กิจกรรม “สามัคคีคือพลัง” เป็นกิจกรรมที่กำลังพลกองทัพอากาศร่วมกันพัฒนาพื้นที่รับผิดชอบและสถานที่ปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้เกิดความรักต่อการปฏิบัติงานและหน่วยงาน ๓. กิจกรรม “พี่ไม่รักหนูนะ” กำหนดให้ทำความสะอาดอาคารสถานที่ทำงานไม่ให้เป็นพื้นที่อาศัยของหนูและไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคหรือพาหะนำโรคต่าง ๆ ๔. กิจกรรมการบริจาคโลหิต เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล  ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันจัดกิจกรรมที่ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตลอดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ อีกด้วย 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

"กลุ่มไทยก้าวหน้า"จัดตั้งพรรคการเมือง พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค

สหคลินิก การแพทย์แผนไทย บิ๊กเฮิร์บ แอนด์แลบ ร่วมด้วยผู้ใหญ่ใจดี เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบริจาคยาป้องกันไวรัสและเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับทัณฑสถานบำบัดกลางพิเศษ

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม