🔊📣 “เมืองรอง ต้องไปน่าน” Trade Meet 2021 กระตุ้นการท่องเที่ยว ตั้งเป้า 4.7 ล้านบาท

 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่าน จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจท่องเที่ยวภายใต้โครงการเที่ยว “เมืองรอง ต้องไปน่าน” Trade Meet 2021  นำผู้ประกอบการด้านธุรกิจนำเที่ยว (Travel Agent) จำนวน 30 ราย  ร่วมเจรจาธุรกิจ (Table Top Sale) กับผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดน่าน โดยมีพันธมิตรสมาคมผู้ประกอบ การนำเที่ยวไทย (สนท.) ให้ความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้    

โดยมีประธานและแขกผู้มีเกียรติร่วมงานดังนี้
ท่านที่1นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ท่านที่ 2 นายสมบัติ ชินสุขเสริม รองประธานกรรมการหอการค้าไทย/ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ หอการค้าไทย
ท่านที่3 นายโยธิน  ทับทิมทอง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่าน 
ท่านที่4 นายพันธุ์พัฒน์ พิชา รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่านและอุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน
ท่านที่ 5 นายพงศกร ชูวิชา นายกสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย
โดยนายโยธิน ได้กล่าวว่า  หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19  ในหลายพื้นที่ของประเทศคลี่คลายรัฐบาลได้ผ่อนคลายข้อจำกัด มาตรการป้องกัน และการควบคุมโรค รวมทั้งการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไปพร้อมกับด้านสุขอนามัยที่รู้จักกันดีในชื่อมาตรฐาน SHA และ SHA Plus  ประกอบกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่าน มีแผนงานส่งเสริมการตลาด ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการเที่ยว เมืองรองต้องไปน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว เข้ามาท่องเที่ยว ในจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นเมืองรองเพิ่มมากขึ้น   เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชม และผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน    ที่มีแนวทางพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้น การพัฒนาการท่องเที่ยว เมืองรองที่มีศักยภาพ ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพรายได้สูง ส่งเสริมสินค้าและบริการ     ที่มีศักยภาพสู่ระดับ สากล การดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวสู่ชมชน 

ทางททท.สำนักงานน่าน จึงได้ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.) สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน (สธน.)   และสายการบินไทยสมายด์ กำหนดจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจท่องเที่ยว “เมืองรอง ต้องไปน่าน” Trade Meet 2021 ขึ้น โดยนำผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว (Travel Agent) จำนวน 30 ราย ในฐานะผู้ซื้อ (Buyers) มาพบปะเจรจาธุรกิจ   กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ประกอบด้วย ชมรมที่พัก ชมรมรถเช่า ชมรมร้านอาหาร ท่องเที่ยวชุมชน Cluster เครื่องเงิน Cluster ผ้าทอ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ของฝาก ของที่ระลึก) สายการบินไทยสมายด์ สายการบินนกแอร์ และสายการบินไทยแอร์เอเชีย ในฐานะผู้ขาย (Sellers) เพื่อนำเสนอขายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ทั้งนี้ สนท.ยังได้ใช้โอกาสนี้เดินทางสำรวจสินค้าและบริการสถานประกอบการ ชุมชน แหล่งท่องเที่ยว และอื่นๆ ซึ่งจะทำให้เห็นถึงศักยภาพ และความพร้อมของจังหวัดน่าน    สามารถนำไปออกแบบเส้นทาง ท่องเที่ยว เชื่อม โยงเส้นทางใหม่ๆ เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน  (เมืองรอง) ได้อย่างมั่นใจ        


ททท. สำนักงานน่าน คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจท่องเที่ยวครั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริม        ความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดน่าน และผู้ประกอบการสมาชิก        สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย ให้สามารถต่อยอดขยายผล ด้านการ ท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ สมาชิก สนท.  จะจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดน่าน เสนอขาย Package ให้กับนักท่องเที่ยวนอกพื้นที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน (เมืองรอง) เพิ่มขึ้น จำนวนไม่ต่ำกว่า 300 คน (PAX) และสามารถรายได้จากการเดินทางท่องเที่ยว เข้าสู่พื้นที่จังหวัดน่าน ไม่ต่ำกว่า 4,719,000 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) อีกทั้งการท่องเที่ยวภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างความเชื่อมั่นต่อการท่องเที่ยวภายใต้พฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งจังหวัดน่านมีศักยภาพความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในฤดูกาลท่องเที่ยวที่กำลังมาถึงด้วย  
                                 พร ข่าวกรม/รายงาน


น.ส.พลอย บูรณสิงห์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและจัดจำหน่ายสายการบิน Thai Smile รับของที่ระลึก


นางสาวอรอนงค์  เนตรสวาสดิ์ ผู้จัดการสายการบินไทยแอร์เอเชีย สถานีน่าน มอบบัตรโดยสารฟรี 2 ใบให้แก่นายพงศกรชูวิชา
ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

"กลุ่มไทยก้าวหน้า"จัดตั้งพรรคการเมือง พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค

สหคลินิก การแพทย์แผนไทย บิ๊กเฮิร์บ แอนด์แลบ ร่วมด้วยผู้ใหญ่ใจดี เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบริจาคยาป้องกันไวรัสและเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับทัณฑสถานบำบัดกลางพิเศษ

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม