วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564

รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดส่งวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ซิโนฟาร์ม จำนวน 100,000 โดส เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อใช้ในการโต้ตอบการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด - 19 ของสภากาชาดไทย

รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดส่งวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ซิโนฟาร์ม  จำนวน 100,000 โดส เพื่อน้อมเกล้า ฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย  วัคซีนดังกล่าวได้เดินทางมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564  โดยเป็นครั้งที่ 2 ที่สภากาชาดไทยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ซิโนฟาร์ม จากสาธารณรัฐประชาชนจีน สภากาชาดไทยจะนำวัคซีนดังกล่าวไปฉีดให้กับกลุ่มคนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางต่างๆ 

The Government of the People’s Republic of China presents 100,000 Doses of Sinopharm Vaccine to Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, Executive Vice President of Thai Red Cross Society, for Thai Red Cross Societys COVID-19 response activities 

    The Government of the People’s Republic of China sent 100,000 doses of Sinopharm vaccine to Thai Red Cross Society on 9 December   2021These COVID-19 prevention vaccines were donated to support the activities against COVID-19 pandemic of Thai Red Cross Society. This is the 2nd lot of Shinopharm vaccine donated from the People’s Republic of China.They will be administered to vulnerable people in the country who have not had access to the vaccination.

   
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “ ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม (Sustainable and Cultural Community) ”

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนว...