วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564

“ ชมรมภาคีการท่องเที่ยว ” นำผู้ประกอบการและสื่อมวลชน ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ จ.ปทุมธานี ...ชมรมภาคีท่องเที่ยวไทย (The Thailand Travel Parties) จัดนำผู้ประกอบการวงการท่องเที่ยวและสื่อมวลชน เดินทางสำรวจสินค้าท่องเที่ยว เพื่อจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับเสนอขายและทำข่าวประชาสัมพันธ์ ในกิจกรรมโครงการ “ ล่องเรือชมวิถีทางน้ำ ไหว้พระ ขอพร เสริมสิริมงคล จังหวัดปทุมธานี ” One Day Trip “ เที่ยวปทุมธานี...เสน่ห์ใกล้กรุง ” เดินทางเยี่ยมชมและจัดเก็บข้อมูลประชาสัมพันธ์เพื่อร่วมส่งเสริมและสื่อสารความพร้อมของการท่องเที่ยวและพักผ่อนทางน้ำของธุรกิจท่องเที่ยวในลำน้ำเจ้าพระยา พื้นที่จังหวัดปทุมธานี ไปยังนักท่องเที่ยวให้เกิดความมั่นใจในการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงร้านอาหารจังหวัดปทุมธานี 


ท่าเรือริเวอร์เดล(Riverdale Marina) ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี / เมื่อช่วงเช้า วันที่ 18 ธันวาคม 2564 “ ชมรมภาคีการท่องเที่ยว ” (The Thailand Travel Parties) ร่วมเปิดท่าเรือ “ ริเวอร์เดล ” นำโดย “ คุณเม่น-ภูริวัจน์ ลิ้มถาวรรัตน์ ” ประธานชมรมภาคีการท่องเที่ยว, ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนทีเส็บของสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำสมาชิกชมรมภาคีการท่องเที่ยว ร่วมหารือถึงทิศทางการส่งเสริมท่องเที่ยวทางน้ำจังหวัดปทุมธานี กิจกรรมครั้งนี้ มี นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ คุณชัย อรุณานนท์ชัย ที่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.), รองประธานสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) ร่วมเดินทางเยี่ยมชมและจัดเก็บข้อมูลตลอดกิจกรรม


นายภูริวัจน์ ลิ้มถาวรรัตน์ ประธานชมรมภาคีการท่องเที่ยว กล่าวว่า.. การจัดโครงการ “ ล่องเรือชมวิถีทางน้ำ ไหว้พระ ขอพร เสริมสิริมงคล จังหวัดปทุมธานี ” One Day Trip “ เที่ยวปทุมธานี...เสน่ห์ใกล้กรุง ” เป็นความร่วมมือกันระหว่างชมรมภาคีการท่องเที่ยว, จังหวัดปทุมธานี, สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี, กลุ่มบริษัท พีอาร์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ในเครือ MBK Group , (Riverdale Marina), Tinidee Hotel&Resorts ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ในการหารือถึงทิศทางการส่งเสริมท่องเที่ยวไทยยุค New Normal หนุนท่องเที่ยวล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา ในบรรยากาศเปิดโล่งรับลมเย็นสบายๆ ด้วยจุดแข็งคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของโบราณสถาน, วัดวาอารามสวยงาม, วิถีวัฒนธรรม, บ้านเรือนชุมชนริมน้ำ และความสวยงามของอาคารบ้านเรือนต่างๆ ตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมรับประทานอาหารค่ำแสนอร่อย ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ทั้งความรู้ ความประทับใจ และเติมเต็มการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ เพื่อร่วมส่งเสริมและสื่อสารความพร้อมของการท่องเที่ยวและพักผ่อนทางน้ำของธุรกิจท่องเที่ยวในลำน้ำเจ้าพระยา ไปยังนักท่องเที่ยวให้เกิดความมั่นใจ ในการให้บริการสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำพื้นที่จังหวัดปทุมธานี


โดยกิจกรรมเริ่มจากท่าเรือ “ ริเวอร์เดล ” ในบรรยากาศเปิดโล่งด้วยจุดแข็งคุณค่าทางประวัติศาสตร์และความสวยงามของโบราณสถานสองฝั่งแม่น้ำพร้อมล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา สัมผัสบรรยากาศการล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา เพราะแม่น้ำเจ้าพระยาของเราสวย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำ ที่มีประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม, โบราณสถาน, วัดวาอารามสวยงาม, ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ และ บ้านเรือนชุมชนริมน้ำ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ความรู้ ความประทับใจ และจะเติมเต็มการท่องเที่ยวให้สมบูรณ์


พาคณะมุ่งหน้า กราบไหว้ขอพรพระประธาน 4 ทิศ ที่วัดสิงห์ ประกอบไปด้วยหลวงพ่อโต ประดิษฐาน ณ ศาลาดิน ทิศเหนือ, หลวงพ่อเพชร  ประดิษฐาน (ด้านหลังองค์หลวงพ่อโต) ณ ศาลาดิน ทิศใต้, หลวงพ่อพุทธรัตนมุณี ประดิษฐาน ณ อุโบสถ ทิศตะวันออก และ หลวงพ่อพุทธสิริมาแสน ประดิษฐาน ณ วิหารน้อย ทิศตะวันตก, โกศพญากราย (พระไตรสรณธัช อดีตเจ้าอาวาสวัดสิงห์ สมัยรัชกาลที่ 2) และ มีแท่นพระบรรทมของพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ซึ่งทรงอุทิศถวายแด่พญากราย บริเวณใกล้วัดสิงห์ มีเตาเผาตุ่มสามโคก อายุหลายร้อยปี เนื้อที่กว้างกว่า 300 ตารางวา  
แล้วนำคณะไปอิ่มอร่อยมื้อกลางวันที่ตลาดอิงน้ำสามโคก ชมอาคารที่ว่าการอำเภอที่ก่อตั้งขึ้นสมัยรัชกาลที่ 6 และอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ร้านอาหารขอแนะนำร้านสูตรอาม่า ต้นตำหรับข้าวมันเป็ด (หยุดทุกวันพฤหัสบดี) โทร.สอบถามเบอร์ 096-4455-496 
จากนั้นเดินทางไปวัดโบสถ์ สักการะ หลวงพ่อโต,หลวงพ่อโสธร องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

วัดแห่งนี้มีพระพุทธรูป “ หลวงพ่อเหลือ ” อันศักดิ์สิทธิ์ 🙏ประวัติหลวงพ่อเหลือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ของวัดโบสถ์ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก เป็นวัดเก่าแก่มีมาแต่โบราณ เดิมมีชื่อว่า “วัดสร้อยนางหงษ์” เป็นวัดโบราณครั้งต้นแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา หลวงพ่อเหลือเป็นพระพุทธรูปที่ประดิษฐานชุกชีในโบสถ์จำนวน ๑๒ องค์ ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ขโมยได้เข้าลักพระพุทธรูปในโบสถ์ ที่มีพระพุทธรูปเป็นพระศิลา มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก ขโมยจึงตัดเศียรไป จึงเหลือพระพุทธรูปองค์หลวงพ่อเหลือเพียงองค์เดียวที่ไม่ถูกตัดเศียร เป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนักชาวบ้านจึงมีความศรัทธาว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จึงเรียกชื่อพระพุทธรูปองค์นี้ว่า “หลวงพ่อเหลือ”ทางวัดได้นำมาเก็บรักษาไว้ และต่อมาก็ได้นำมาให้ผู้คนสักการะบูชาถือเป็นพระพุทธรูปสำคัญของวัด ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พระพุทธคุณที่เชื่อถือต่อองค์หลวงพ่อเหลือคือ ผู้ใดได้ไปกราบไหว้บูชาปิดทองแล้วจะแคล้วคลาดจากอุบัติภัยต่างๆได้อย่างตั้งใจ และมีเงินทองเหลือใช้สมดังความตั้งจิตและศรัทธา


แล้วนำคณะลงเรือมุ่งสู่วัดศาลเจ้า ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ไหว้ขอพร “ เซียนแปะโรงสี ” หรือ ท่านอาจารย์โง้วกิม ผู้ให้กำเนิดยันต์ฟ้าประทานพร ที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ให้ร่ำรวย ปลดหนี้ ค้าขายคล่อง และสามารถสักการะเจ้าพ่อปุงเถ่ากง วัดศาลเจ้า ซึ่งมีมา ณ สถานที่แห่งนี้กว่า 400 ปีแล้ว เรามักรู้จักและได้ยินชื่อของ เซียนแปะโรงสี ในการขอพรเรื่องโชคลาภและการเงิน แต่แท้จริงแล้วเซียนแปะนั้น เป็นร่างทรง / ม้าทรง หรือเป็นลูกศิษย์ ของเจ้าพ่อปุงเถ่ากง ที่จะมาช่วยเหลือคน ผ่านการทรงของเซียนแปะ ซึ่งมักจะเขียนภาพยันต์ฟ้าประทานที่ว่ากันว่า เซียนแปะจะเขียนตอนประทับทรงองค์เจ้าพ่อเท่านั้น

จากนั้นนำคณะลงเรือเดินทางกลับสู่ท่าเรือริเวอร์เดล(Riverdale Marina) เข้าร่วมงานแถลงข่าว “ เปิดเมืองปทุมธานีรับนักท่องเที่ยว (CHARMING Pathumthani) ” โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี, นายภัสพลภ์ ชัยสุริยาทวิกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี, นายสมเกียรติ มรรคยาธร CEO และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท พีอาร์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ในเครือ MBK Group(Riverdale Marina) และผู้แทนสมาคมเครือข่ายผู้ประกอบการนำเที่ยว ภายในงานมี สินค้า OTOPและผลิตภัณฑ์ชุมชน , การแสดงดนตรีแจ๊สของนักศึกษา วง VRU Band มี “ คุณน้อย-ศตกมล วรกุล ” อดีตผู้ประกาศข่าว เป็นพิธีกรตลอดงาน และมีการเสวนาหัวข้อ “ เที่ยวปทุมธานี...เสน่ห์ใกล้กรุง ” ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี, นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.), นายเสวก ประเสริฐสุข รองนายก อบจ.ปทุมธานี และมี นายคิว อรุโณรส นายกสมาคมกีฬาจักรยานปทุมธานี / มัคคุเทศก์อิสระ ดำเนินการเสวนา ...
                              พร ข่าวกรม/รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “ ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม (Sustainable and Cultural Community) ”

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนว...