วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๔ กิจกรรมมอบทุนการศึกษาและผ้าห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

  พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย คุณปัญญดาว  ธูปะเตมีย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๔ ณ พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลอากาศเอก ตรีพล อ่องไพฑูรย์ ประธานกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุฯ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ และสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔  พร้อมกันนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ยังได้มอบทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยแบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๖๐ ทุน ระดับมัธยมศึกษา ทุนละ ๒,๕๐๐ บาท จำนวน ๒๐ ทุน และระดับอุดมศึกษา ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐ ทุน ให้แก่นักเรียน และจัดกิจกรรมบรรเทาภัยหนาว โดยมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๕๐๐ ผืน ให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ดอยอินทนนท์ รวมทั้งร่วมกันปลูกกุหลาบพันปี และประกอบพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถเหินเวหากิตติมศักดิ์ของกองทัพอากาศให้กับผู้แทนส่วนราชการต่าง ๆ จำนวน ๑๕ คน บริเวณรอบพื้นที่พระมหาธาตุฯ ในโอกาสที่ได้ให้การสนับสนุนกองทัพอากาศในการบำรุงรักษา และปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ ในเขตพระมหาธาตุฯ ให้มีความสวยงามเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป

                          พร ข่าวกรม/รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “ ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม (Sustainable and Cultural Community) ”

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนว...