วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565

“หลวงปู่พัฒน์”เกจิดัง เจ้าพิธีปลุกเสกวัตถุมงคล เพื่อสร้างพระอุโบสถใหม่ ณ วัดลำประดาเหนือ ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร.

       เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 64   ได้มีพิธีปลุกเสกวัตถุมงคล ของวัดราษฎร์สามัคคี หรือวัดลำ-ประดาเหนือ ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร.  มีพระราชมงคลวัชราจารย์ หรือ หลวงปู่พัฒน์ ปุญฺญกาโม  พระเกจิอาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ และ เจ้าอาวาสวัดธารทหาร หรือวัดห้วยด้วน อำเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์ มาเป็นประธานการปลุกเสกวัตถุมงคล เพื่อหาทุนจากผู้มีจิตศรัทธาสร้างพระอุโบสถของวัดลำประดาเหนือ ซึ่งวัดนี้ยังไม่มีพระอุโบสถเลย ดังนั้นจึงได้จัดพิธีฯขึ้นเพื่อหาผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการสร้างพระอุโบสถในครั้งนี้ และก่อนที่จะถึงช่วงพิธีฯนั้น...  พระครูวิจารณ์วิหารกิจหรือพระครูสุรินทร์ เจ้าอาวาสวัดสุขุมาราม ประธานเจ้าพิธีได้ทำพิธี ปล่อยพันธ์ปลา ทั้งหมด 24ถุง 2,400ตัว ในสระของวัดเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรเจ้าที่เจ้าทางในบริเวณ วัดลำประดาเหนือ จนกระทั้ง ถึงเวลา  11.30 น.   
พระราชมงคลวัชราจารย์ หรือ หลวงปู่พัฒน์ ปุญฺญกาโม   ได้เดินทางมาถึง และได้เข้ามาฉันท์เพล ทักทายญาติโยม จนเมื่อเวลา 13.13 น. 


พิธีการปลุกเสกวัตถุมงคลสมเด็จองค์ปฐม รุ่นบูชาพระคุณ ได้เริ่มขึ้น...พระราชมงคลวัชราจารย์ หรือ หลวงปู่พัฒน์ ปุญฺญกาโม ประธานพิธี นั่งเข้าประจำที่ พร้อมด้วย พระครูวิทิตปัญญาวุธ เจ้าอาวาสวัดบ้านน้อย ต.บ้านน้อยอ.โพทะเล,พระครูพิบูลธรรมทัศน์ (หลวงพ่อแสวง) เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แดน, พระครูวิมลปุณญาพร หรือ “หลวงพ่อพิมพ์” เจ้าอาวาสวัดพฤกษะวัน ,พระครูพินิจวรคุณ (หลวงพ่อมานพ) เจ้าอาวาสวัดเรียงกลาง อ.บางมูลนาก,และ พระอธิการสมจิตร ชนฺติโก เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สามัคคี(ลำประดาเหนือ) เข้ากรรมฐานพิธีแผ่บารมี โดยมีประชาชนเข้าพิธีเป็นจำนวนมาก
สำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคเงินร่วมสร้างพระอุโบสถของวัดลำประดาเหนือนั้น
บริจาคได้ที่ พระครูวิจารณ์วิหารกิจ เจ้าอาวาสวัดสุขุมาราม บัญชี 6131364737ธนาคารกรุงไทย สาขาบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร หรือโทร. 080-0474458              พระอธิการสมจิตร ชนฺติโก
 เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สามัคคี(ลำประดาเหนือ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “ ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม (Sustainable and Cultural Community) ”

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนว...