วันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2565

เสนาธิการทหารอากาศ ตรวจความพร้อมของการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง)

  วันนี้ (วันเสาร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕) พลอากาศเอก พันธ์ภักดี  พัฒนกุล เสนาธิการทหารอากาศ เดินทางไปตรวจความพร้อมของการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ในส่วนของกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง ซึ่งได้มอบหมายให้ ศูนย์ปฏิบัติการพลเรือน-ทหาร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ (ศป.พรท.ศบภ.ทอ.) จัดตั้งขึ้นร่วมกับหน่วยเกี่ยวข้องเพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙ ที่ขยายวงกว้าง และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น  ทั้งนี้ โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง) จะเปิดให้บริการในวันอาทิตย์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ โดยสามารถรองรับผู้ป่วยในระดับสีเขียว ได้จำนวน ๑๕๐ เตียง ซึ่งจะอยู่ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “ ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม (Sustainable and Cultural Community) ”

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนว...